دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه داخلی هیئت امنا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آئین نامه داخلی هیئت امنا :

ماده 1) جلسات عادی هیات امنا حداقل سالی دو بار و جلسات فوق العاده در موارد ضروری و بنا به تقاضای رئیس دانشگاه و یا پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضای هیئت امنا و موافقت رئیس هیئت امنا تشکیل می شود.

ماده 2) دعوت تشکیل جلسات بوسیله دبیر هیئت به عمل می آیدوحداقل یک هفته قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه ارسال می شود در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولی فاصله این مدت نباید کمتر از 24 ساعت باشد..

در دعوت نامه دستور جلسه ذکر خواهد شد و گزارش ها و پیشنهاد ها و اسناد و مدارک نیز برای هر یک از اعضاء ارسال خواهد گردید.

ماده 3) جلسات هیات امنا با حضور حداقل دو سوم کل اعضای هیئت امنا (حقیقی وحقوقی ) رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضائ حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.

ماده 4) دبیر هیئت امنا موظف است دستور جلسات را دو هفته قبل ا


دفعات مشاهده: 1505 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر