دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,514 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه هیئت امنا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه داخلی هیئت امنا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

قانون تشکیل هیاتهای امناء

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وظایف و اختیارات هیأت امناء

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتباط با دبیرخانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای هیات امناء

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ -

01

01

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ -

02

02

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ -

03

03