• 1401/09/23 - 10:00
  • - تعداد بازدید: 409
  • - تعداد بازدید کنندگان: 351
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد.

جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ 1401/09/22 درسالن طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد.

8884.mp3 جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد.

این جلسه باحضور آقای دکترابراهیم گلمکانی نماینده محترم وزیر و اعضای محترم هیأت امناء آقایان دکتر محمد مخبر ،دکترابوالفضل باقری فرد، دکترمحسن نجفی خواه، دکترایروان مسعودی اصل ، دکترعبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه و دبیرهیأت امناء، دکترمحمد رضا ملکی رئیس دبیرخانه هیأت امناء، آقای دکتر سید جواد طبائیان سرپرست مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع ، نمایندگان معاونین وزارت بهداشت و دانشگاه تشکیل گردید.

ابتدا گزارش عملکرد توسط رئیس دانشگاه ارائه و در ادامه کلیات بودجه تفصیلی سال 1401 تصویب گردید .

سپس بندهای ازپیشنهادات مشترک و تعدادی از پیشنهادات اختصاصی دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی وتوضیحات اعضای محترم هیأت امناء پیشنهادات مذکورتوسط اعضاء مصوب گردید.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا
  • کد خبر : 8884
:
کلیدواژه ها
محمد امین ناهیدی
خبرنگار

محمد امین ناهیدی

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings